Return to front page!

One-time fee web hosting!


Trangtrước
Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 
.
.

.
Tựdiển Chínhtả TânViẹt

Tân Viẹt biênsoạn


Xem: "Cachmạng ChữViẹt"
 

  Bộ Chữcái TânViẹt

a b c d e f g h j k kh l m n ng nh o p q r s t th t r u v x y z

A - E  F - J K - O P - T   U - Z


A - E

A B C D E

azua
afién
atòng
amen
atỳ
à
A'châu
A'dông
á'khẩu
a'khôi
ákim
ánam-ánữ
ánguyen
ac
acbáo
accảm
accăn
acchứng
acchién
acdaĩ
acdưc
acdộc
acjảacbáo
ackhẩu
acliẹt
acmộng
acngiẹt
acngôn
acngịch
acngiẹp
acngiẹt
acnhân
acôn
acquỷ
actật
actính
actử
acthần
acthú
acý
aczanh
ach
achtăc
achvận
ạchạch
ạchdụi
ai
aibi
aica
aicảm
aicáo
aidiéu
aihoài
ainấy
aioán
aitich
aitín
aithống
ái
áiân
áichà
áihũu
áihũuhội
áikhanh
áikỷ
áimộ
áinam
áinữ
áingại
áiquôc
áiquần
áitình
áithê
ải
ảiquan
ảitử
amhiẻu
amluyẹn
amtường
amthực
ám
ámảnh
ámchỉ
ámhại
ámhiẹu
ámkế
ámkhí
ámlệ
ámlệ
ámlệnh
ámlực
ámnục
ámmuọi
ámsat
ámtả
ámtiẻn
ámthât
ámthị
ámtrợ
ảmdạm
an
anbài
anbang
anbần
ancư
anfận
anhưởng
ankhang
anlạc
anlành
anlòng
anninh
annguy
annhàn
annhien
annhựt
anổn
antâm
antáng
antĩnh
antáng
antoàn
anthần
anthièn
anthổ
anthưỏng
anthư
antrí
anủi
anvị
anzân
án
án khổsaichungthân
ánvăn
ángmây
anhzũng
anhem
anhhào
anhhùng
Anhngữ
anhvũ
ánh
ánhsáng
ánhtrăng
ảnhhưởng
aoca'
aoươ'c
áozài
àoào
ảoảnh
ảothuật
ảotưong
apbưc
apzụng
apbưc
aplực
apsuât
áynáy
ăn
ăncơm
ăncăp
ănhiep
ănhốilộ
ănkhơp
ănmày
âm
âmzương
âmmưu
âmnhạc
âmfủ
âmthanh
ấmap
ẩmthâp
ântình
ấntượng
âufục
Âuchâu

 

bafải
bamươi (30)
báquyền
bàcon
bachọc
bạcnhưược
bachkhoatừdiẻn
bàihat
bãikhóa
bạitrận
bámriet
bandêm
bánchánhthưc
bànchân
bảndồ
bạndồngngiẹp
bánhmì
baozung
baogiờ
baoquat
bảodảm
bảohiẻm
bạodộng
batgiac
Băccực
bằnglòng
băpthịt
bătbuọc
bậnviẹc
bâtchính
bâthợpfap
bâtlực
bâygiờ`
bếtăc
bếntàu
bímật
bienbản
bienlai
bientâp
biếndổi
biện-hộ
bietơn
bietdièu
biẹtly
binhsĩ
binhfap
bịnhthánthư (anthrax)
bit
bòdực
bỏmặc
bỏvố'n
bóngmặttrời
bopcòi
bổtuc
bộfận
bồithường
bổnfận
bơt
bùingùi
buonlậu
buot
bưcảnh
bươchân
buucảnh
buucục
buuchính
buudiẹn
buukiẹn
buufí
buufiéu
buufiéu
buuthiep
bủubối
bủukiém
bủungoạn
bủuquyén
bủuthạch
bủuthap

 

cazao
cahat
cakhuc
ca-ngợi
catụng
cáchep
cánhân
càchua
càfê
cảgan
cach
cachmạng
cachthưc
cảicach
camlóng
camfận
camtâm
cảm-ơn
cảmdộng
cảmjác
cảmhứng
cảmlạnh
cảmtưởng
cảmtạ
cảmtình
cảmtử
cảmtưởng
cảm-ứng
cảmxuc
candảm
canján
canthiẹp
cantrưòng
cánbộ
cáncân
cánquet
cảntrở
cạntúi
cángdáng
canhgac
canhchừng
cánhcửa
cánhtay
cánhcây
cảnhbáo
cảnhjac
cảnhngộ
cảnhsat
cảnhsatvien
cảnhtượng
cạnhtranh
caogối
caocâp
caocuòng
caojá
caohứng
caokỳ
caoquý
caosieu
caosu
taotần
caothượng
caoxa
cáojà
cáojac
cáojan
cáolỗi
cáofó
cáotrạng
cào
cạorâu
cap
cạp
cat
cau
caumáy
cáutiet
caydắng
caydộc
cayngiẹt
càybừa
cămjận
cămhờn
cămthù
cắmtrại
cằmlẹm
cặmcụi
cănbản
căncứ
căncưoc
cănjặn
cănzo
cănzuyen
cănnguyen
cănfong
cănfố
cănsố
cănthưc
căntính
cắn
cắnrăng
cắnrưt
cằnnhằn
cặn
cặnbã
căng
căngthẳng
cặp
cặpbến
căt
cătngĩa
câm
cấm
cấmdoán
cấmkhẫu
cấmfòng
cầm
cầmca
cầmcố
cầmdầu
cầmdồ
mầmlòngkhôngdậu
cầmmáu
cầmnưocmăt
cầmquyèn
cầmsăt
cầmthú
cầmtù
cân
cândối
cânnão
cânnhăc
cânfân
cần
cầncâp
cầnzùng
cầngâp
cầnkiẹm
cầnlao
cầnthiet
cầnyéu
cẩnmật
cẩnthận
cậndại
CậnDông
cậnkim
cậnthị
cậntiep
cậnvệ
câp
câpbach
câpbằng
câpbậc
câpcho
câpcứu
câpzưỡng
câpfat
câpthiet
câptién
câptính
câptôc
cậpkê
cậpthì
cât
câtcánh
câtchưc
câtjấu
cậtvấn
câu
câucá
câuchuyện
câuhỏi
câulạcbộ
câulưu
câuthơ
cầu
cầuhòa
cầucạnh
cầuchì
cầucứu
cầuhôn
cầunguyện
cầuthủ
cầutieu
cầuviẹn
cẫuthả
câycối
câygậy
câysố
câyviet
cozãn
coro
cóchồng
cóich
cólẽ
cólòng
cólý
cóthai
cóthể
cótiéng
cóvợ
còcò
cỏcây
coc
cockhô
cocnhái
cọccằn
coi
coichừng
coithường
còitàu
cõiđời
cõitien
cõitrần
cómróm
còmcỏi
concái
concháu
conchó
concờ
conzao
conzâu
conzấu
congái
conhoang
conma
connit
conthú
contin
convật
cònlại
cònnguyen
cònnữa
cònsống
còntrinh
conglưng
cóng
cõng
copnhặt
cọp
côdộc
côlập
cônhiviẹn
cốdô
cốgắng
cốsat
cốtình
cốvấn
cốý
cổáo
cổdộng
cổhọc
cổngữ
cổnhân
cổfần
cổfiéu
cổtich
cổvõ
cộccằn
cộclôc
côicut
cốixay
cồmcộm
côndồ
côntrùng
côngan
côngbằng
côngchưc
côngzanh
côngzân
côngdiẹn
côngjáo
côngkich
côngngiẹp
côngfap
côngfạt
côngfẩn
côngfu
côngsản
côngtac
côngthưc
côngtưoc
côngviẹc
côngxuât
cộngdồng
cộngsản
côtcach
côtmìn
cộtcờ
cơjới
cơquan
cơthể
cờbạc
cơm
cũrich
cụthể
cụcziện
cungfi
cùngnhau
củngcố
cuọcdời
cuọcvui
cuóicùng
cuónsach
cuòngnhiẹt
cuòngfong
cuòngtín
cưzân
cửdộng
cựfú
cửahiẹu
cửasổ
cựcchẳngdã
cựcdỉẻm
cưcdoan
cứngdầu
cứngdơ
cưocfí
cưóivợ
cườingât
cưongquyet
cưongdộ
cưòngquôc
cưõngbach
cưỡnghiep
cưopboc
cứugiup
cứuviẹn
chảichuot
chạmsúng
chánhfủ
chảymáu
chăcchắn
chămchỉ
chănnuoi
chẳngbaojờ
chặtchẽ
châmchưoc
chấmzưt
chậmtién
chânzung
chẩndoán
chậndứng
châpnhưt
châtdộc
chémjiet
chenchuc
chifí
chifiéu
chỉdiẻm
chíhướng
chỉdịnh
chỉzẫn
chỉjáo
chiarẽ
chìakhóa
chiembao
chiémdoạt
chiéndấu
chiénthuật
chiettự
chiénxa
chieudãi
chieudãivien
chieukhach
chièujó
chínmưoi
chinhfạt
chinhfục
chínhdáng
chínhfạm
chínhfủ
chínhsach
chínhtrị
chịukhó
chofep
chózại
chọcthủng
chọctưc
chopbu
chỗlàm
chốngdỡ
chộtzạ
chơibời
chơivơi
chuzu
chú-ý
chủnhiẹm
chủtịch
chuachat
chungcuọc
chungthủy
chúngta
chủngviẹn
chuongbáodộng
chuyenkhoa
chuyenmôn
chuyểntiep
chữngĩa
chữviet
chưabaojờ
chưcngiẹp
chưctươc
chưngziẹn
chứngnhận
chươngtrình

dadoan
da-ngi
dảkich
dáizầm
dáidươờng
dàifatthanh
dàithienvăn
dãikhach
dạibiẻu
dạiziện
dạihọc
dạihộidồng
dạisứquán
Dạitâyzương
dạiý
dàmfán
dángkhiẻntrach
dángfạt
dảngfái
dánhzấu
dánhdiện
dánhjặc
dánhlièu
dánhfá
dánhfấn
dánhthuế
dánhthức
dànhrằng
dàoluyẹn
dảodien
dạofap
dạoziẽn
daufổi
daurăng
dauyéu
dayngién
dáylòng
dăckhach
dăcnhântâm
đặcbiẹt
dắmduói
dắndo
dặtcọc
dấmbop
dầmấm
dậmdà
dâtdai
dấujá
dầucơ
dầufiéu
dậudũa
dậufọng
dẫydà
dentối
dèobòng
dẹpzuyen
dềngị
dểzành
dibộ
dichơi
dịabàn
dịadạo
dịafận
dièmtỉnh
diẽmtâm
dienzại
diẹnjải
diẹnthoại
dièukiẹn
dieuluyẹn
dịnhcư
doànkêt
doànvien
dóngdinh
dổmồhôi
dộc-ac
dộclập
dôimưoi
dốiziện
dôndôc
dồngbào
dồngchí
dồngfạm
dồngý
dộngdât
dộtngột
dờisống
dơnchiec
dùajỡn
dứngdắn
dươngdầu
dươngsự
dườngsăte-ngại
epbuọc
êmái
êmdềm
êmzịu
 
A - E  F - J K - O P - T   U - Z


 Xem: Cachmạng ChữViẹt - Tân Viet


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT
   SÁNGTÁC
   BÚTKÝ VIỄNDU
   TÂMTÌNH SONGNGỮ

 

This website advocates the use of Vietnamese2020  for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | vny2k.net | Ziendan.com hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com


For comments or questions, please send an email to vny2k1 (at) yahoo dot com
Copyright © 1999-2008  www.vny2k.com.
All rights reserved.