Printable Version


+-+ Tảnmạn
|---+ Vấnnạn của chúngta....
+-----+ Topic: Hãy suynghĩ kỷ trướckhi chích SinoPhuck ... by abcd


Author: abcd posted on 8/4/2021 8:17:55 AM


Phụ lục tài liệu Sự thật về Quan hệ Việt Nam Trung quốc trong 30 Năm qua.

Nhà xuất bản Sự thật, Hànội 1979.

"Dân hỏi sao bắt chích thuốc lạ từ các bên? Quan hỏi lại lạ là lạ sao, các bên là các bên nào?
...
Dân nói lâu nay quan bảo tàu lạ tông chìm tàu ta, và các bên không được chiếm đảo ta; nên giờ dân cũng sợ, không dám nói tên nó ra, bị phạm húy chết cha."

Dân ta đừng quên những sự kiện lịch sử sau đây khi cho chích vật lạ nhập từ "tàu lạ", "nước lạ" vào người... coi chừng không có con nối dõi a!


[center]
[img=Suthat-TQ-VN-cover.jpg][/img][img=Suthat-TQ-VN.jpg][/img]
[/center]

End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com