Printable Version


+-+ Từnguyên tiếngViệt
|---+ Nguồngốc NamÁ -- Mon-Khmer
+-----+ Topic: Nguồn gốc Nam Á của tiếng Việt by dchph


Author: dchph posted on 11/27/2002 1:56:29 AM

Doan Hung

Về nguồn gốc tiếng Việt tôi thiên về khả năng Nam Á hơn . Tuy nhiên cũng rất phân vân không hiểu tại sao người ta đặt vào nhóm Môn-Khmer ?

Tôi có quen một người Miến Điện và tò mò kiểm lại . Hỏi anh ta về các từ cơ bản như trời, trăng, núi, người. vvv . Thì thấy chẳng có gì tương đồng với ta cả . Chỉ giống là ở chỗ văn phạm "chính trước phụ sau" như tiếng Việt ( Thí dụ gái- đẹp thay vì Mỹ - nữ ).

Số trong tiếng Môn cũng chẳng giống gì tiếng Việt :

1/ Moa 2/ ba 3/ poa 4/ pón 5/ Masang 6/ karaw 7/ thapo 8/ tacam 9/ tacit 10/ cao
Chỉ có 3 : Poa : Ba và 4 : Pón Bốn thì nghe hơi giống nhau mà thôi .

Mãlai :

1/ satu 2/ dua 3/ tiga 4/ empat 5/ lima 6/ enam 7/ tuju 8/ lapan 9/ sembilan

Theo chỗ tôi hiểu thì các nhà ngôn ngữhọc cũng chưa thống nhất về vấn đề tiếng việt có thuộc ngữ hệ Môn-Khmer hay không

Doan Hung

End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com