Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Wednesday, July 17, 2024 at 16:53 hours
Mụclục diễnđàn Ðềtài Bàiđăng mớinhất
Tảnmạn
Gópý cảitiến diễnđàn
Nơiđây ghinhận và tiếpthu ýkiến hay phêbình của bạnđọc nhằm gópphần cảitiến diễnđàn để ngàycàngthêm khởisắc. Xinmời bạn gópý để tạo diễnđàn nầy thành một nơi mọingười thích luitới.
3 Most readers cannot figure out how to contact the site owner
Ngườiviết:: dchph
Feb.9.2024 08:58 am
Kếtnối liênmạng
Nơiđây dành đểcho các thànhviên của điễnđàn giớithiệu trangnhà riêng của mình để các kháchthậpphương códịp thưởnglãm.
4 hanoi apartment for rent
Ngườiviết:: Ming
Jun.7.2022 23:49 pm
Vấnnạn của chúngta....
Những vấnđề của chúngta, trongnước, ngoàinước... chuyện nói hoài không hết, dù nói mãi cũng chẳng giảiquyết được gì... Cứthử nói xemnào, biếtđâu ta sẽcó cáchgiảiquyết?
393 Ngu đến thế là cùng 一 Nghĩa Xuân Lê
Ngườiviết:: dchph
Jun.20.2024 16:51 pm
Thắcmắc chung về diễnđàn
Nếu bạn có thắcmắc về vấnđề gì liênhệ đến diễnđàn, bạn cóthể đặt câuhỏi hoặc đónggóp ýkiến nơiđây để mọingười códịp traođổi và họchỏi thêm.
1 Ðánh chữViệt bằng bànphím VNI trựctiếp trên điễđàn....
Ngườiviết:: abcd
Dec.2.2002 01:38 am
Thư gởi bạn phươngxa
NgườiViệt chúngta ngàynay sống tảnmạn khắp bốnphươngtrời. Từ khắp bốnbểnămchâu chuíngta hãy kể chonhau những nỗiniềm chung cho mọingười cùng chiasẻ....
1 Letter to a Vietnamese cousin: Should you come to America?
Ngườiviết:: abcd
Mar.16.2003 19:38 pm
Email đángnhớ...
Bạn chắc đãtừng nhậnđược những email của bạnbè lượmlặt những mẫuchuyện hay và bạn nghĩ đólà những bứcđiệnthư đángđọc và đángnhớ nhất... Xinmời đóngóp vào diễnđàn nầy.
5 XÂY và PHÁ
Ngườiviết:: dchph
May.28.2023 14:31 pm
Anything goes...
Có bàiviết hoặc thểtài mới chưa biết đặtđể ởđâu? Tạmthời bỏvào thểtài nầy vậy....
21 What are the most Chinese things in history?
Ngườiviết:: abcd
Jul.15.2022 01:26 am
VNY2K - Vietnamese2020
Sửađổi cáchviết chữViệt
Diễnđàn nầy đưara để bànthảo về vấnđề sửađổi cáchviết tiếngViệt theonhư ýkiến đềra trong bàiviết Sửađổi cáchviết chữViệt
23 Việtngữ2020 sẽ làmcho ýnghĩa trởnên minhbạch hơn
Ngườiviết:: dchph
Mar.17.2022 14:13 pm
Tánthành cảicách
Nếu bạn nhậnthấy việcsửađổi cáchviết chữViệt là cầnthiết và tánđồng ýtưởng viết dínhliền các từ và nhómtừ đaâmtiết, xinmời đónggóp ýkiến của bạn vào mục nầy.
18 Tánthành cảicách
Ngườiviết:: vuara
Apr.7.2019 03:50 am
Phảnđối cảicách
Nếu bạn không tánthành việccảicách cáchviết dínhliền những từ và nhómtừ đaâmtiết, xinmời đónggóp ýkiến và chobiết lýdo vìsao chúngta khôngnên làm vậy.
4 Đề xuất cải tiến chữ Việt 'gây tranh cãi mạnh'
Ngườiviết:: dchph
Dec.3.2017 17:49 pm
Từnguyên tiếngViệt
Nguồngốc Hán
Theonhư bàiluậnvăn "Introduction to Sinitic-Vietnamese" của dchph thì đasố từvựng tiếngViệt, kểcả nhiều từ cơbản, đềucó gốcHán. Bạn nghĩ thếnào?
19 TiếngTàu cấptốc để chửi bọn TàuÔ...
Ngườiviết:: dchph
Mar.20.2022 09:03 am
Nguồngốc NamÁ -- Mon-Khmer
Mụcđích của diễnđàn nầy là nhằm ghinhận những khámphá, nghiêncứu, ýkiến, và những luậncứ đồngý hay bácbỏ về nguồngốc NamÁ -- Mon-Khmer của tiếngViệt.
3 The Austroasiatics in Ancient South China: Some Lexical Evidence
Ngườiviết:: dchph
May.15.2004 12:55 am
Từ ngoạinhập Pháp-Anh
Ðasố những ngoạinhập Pháp-Anh tuy đã được Việthoá cho hợp khẩuâm ngườiViệt nhưng tính "ngoạilai" biểuhiện rấtlà rõrệt. Sốlượng từ chiếm một khôngđángkể nhưng cũng là một đốitượng nghiê
1 Hàng năm có bao nhiêu từ ngoại nhập
Ngườiviết:: vietnamese24
May.9.2005 01:41 am
Tínhđaâmtiết của tiếngViệt
Thựctế chothấy từvựng tiếngViệt chứa mộtsố lớn từvựng mang tínhsongâmtiết, dođó nóichung tiếngViệt là mộtngônngữ đaâmtiết. Bạn có ýkiến gì về nhậnxét nầy?
3 Traođổi ýkiến với Krazemouse về bàiviết "Cáchviết đaâmtiết làmgiàu tưduy" của dchph
Ngườiviết:: dchph
Jan.24.2003 01:08 am
Phêbình vny2k.com
Ýkiến bạnđọc
Xin chobiết ýkiến của bạn về những vấnđề trên trangmạng vny2k.com
2 Typo on http://vny2k.com/vny2k/SiniticVietnamese15.htm
Ngườiviết:: dchph
Dec.3.2017 14:29 pm
Làmgiàu tiếngViệt
Cảithiện từvựng
Trong từvựng tiếngViệt có mộtsố từ chưa đạtý, tốinghiã hay ''thôlậu". Nếu bạn tìmrađược từ mới đềnghị để thaythế, hay có thắcmắc gì về từvựng đang được sửdụng, xinmời gópý.
2 Thế Nào Là Tiếng Việt Trong Sáng?
Ngườiviết:: dchph
Apr.6.2013 16:24 pm
Sángtạo từ mới
Xinmời đónggóp nếu bạn sángtạo hay tìmra những từ mới cho tiếngViệt. Nếu bạn nghĩra từ mớilạ nào thì xinmời đưavào mục nầy thảoluận để xem có nên dùng haykhông.
10 Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ chat và tin nhắn
Ngườiviết:: tubinhtran
Oct.19.2009 03:16 am
Phiêndịch
Diễnđàn nầy dànhcho những thắcmắc về chuyện dịchthuật từ ngoạingữ ra Việtngữ. Bạn có nghĩlà nhiều từ mới chuyênmôn ịch từ tiếngAnh sang vẫn chưa được thông lắm không?
5 Học tiếngTàu cấptốc! Dễnhớ, dễhiểu!
Ngườiviết:: dchph
Jan.25.2022 15:33 pm
Tìnhyêu và cuộcsống
Tìnhyêu
Chưa yêu, đang yêu, đã yêu, sẽ ? Hãy tham gia vào thể tài muôn thuở của nhân loại...
4 A US soldier searches for his Vietnamese son
Ngườiviết:: dchph
Apr.28.2014 10:00 am
Cuộcsống
Đâylà đềtài triếtlý của muônthuở... Mỗingười ai cũng có một triếtlý về đờisống của riêng mình... Bạn thuộc tuýpngười nào? Lạcquan? Biquan? Bấtcần? Thathiết? Ngộđạo? Hưvô? Siêuhình?
30 Tri túc, tiện túc
Ngườiviết:: dchph
Aug.25.2022 17:00 pm
Tuổitrẻ Việtnam
Tuổitrẻ lênđàng
Mụcđích, ýtưởng và tươnglai của bạn có ýnghĩa gì trong lứatuổi thanhxuân của bạn? Bạn đang chuẩnbị những gì cho những chíhướng bạn đã vạchra cho đời mình? Xinmời đónggóp.
23 LỚN LÊN TRONG DỐI TRÁ
Ngườiviết:: dchph
Sep.2.2023 14:22 pm
Họcđường và sáchvở
Ðâylà nơi ôntập, lớp ngoạikhoá của bạn. Xinmời thảoluận những thắcmắc về nềngiáodục hiệntại mà bạn đangđược hấpthụ, haylà bàivở, mônhọc, ônthi, và những đềtài họcvấn khác.
6 chamnha
Ngườiviết:: chamnha
Oct.11.2021 19:38 pm
Giờrachơi hay giờ khổhạnh?
Ở lứatuổi họctrò, những niềmvui ngoài giờhọc sẽ trởthành những kỷniệm khôngbaogiờ tànphai trongđời. Nhưng cóphải ai cũng được vuiđùa không? Bạn thuộc loại maymắn hay bấthạnh?
2 CHÚNG TA THẬT RA ĐÃ CHẾT TỰ BAO GIỜ?
Ngườiviết:: abcd
Oct.5.2023 06:38 am
Hìnhnhư là tìnhyêu...
Tìnhđầu mangđến những thivị mộngmơ và hờngiận khổđau... Tìnhyêu cóthể là sựlýtưởnghoá một hìnhbóng thiênthần thănghoa từ những xaoxuyến thểxác của tuổidậythì... Nhưng đó cóphải là tìnhyêu
2 Bạn hiểu gì về quan niệm tình yêu thời @
Ngườiviết:: thuonghieuvip
Jan.29.2010 12:08 am
Sángtác - dịchthuật
Vănhọc nghệthuật
Mới sángtác một bàithơ đắcý? Mới viết một truyệnngắn độcđáo? Một tuỳbút xúctích? Haylà mới sưutập được một ángvăn giátrị muốn mọingười cùng thưởnglãm? Hãy vào đây!
30 Một thời văn-chương
Ngườiviết:: dchph
Sep.25.2022 07:49 am
Dịchthuật - songngữ
Nơiđây dành đăng những bài dịchthuật từ những bàiviết bằng những ngônngữ khác. Nếuđược xin đăngkèm nguyênbản tiếngnướcngoài để nhữngngười đang traugiồi ngônngữ đó códịp họchỏi thêm.
26 Em Hiền Như Ma Sơ -- Thơ: Nguyễn Tất Nhiên, Phổnhạc Phạm Duy -- Dịch TiếngTàu: dchph
Ngườiviết:: dchph
Jun.23.2024 14:33 pm
Lưubút chuyện ngàyxưa
Tregiàmăngmọc. Nhiều người trong chúngta đã trãiqua cảnhsống trong thờikỳ tiềnchiến và thờichiến. Ngàynàođó chúngta sẽ rađi... Ðâylà điễđàn lưubút ghilại chuyện ngàyxưa cho thếhệ maisau...
7 Trăm Nghìn Gánh khổ
Ngườiviết:: abcd
Nov.11.2022 23:39 pm
Tạpký thuyềnnhân
Nếu bạn đãtừng là thuyềnnhân, xinhãy ghilại kinhnghiệm vượtbiển khốcliệt của bạn để lưulại đây chứngtích lịchsử để dànhcho thếhệ maisau đọc và ghinhớ.... Xin chớ để nó maimột...
13 Ngườimẹ Của Biêngiới Sống Và Chết
Ngườiviết:: dchph
Jan.9.2024 09:33 am
Nhậtký đểđời
Hìnhnhư trongđời ai cũng đãtừng viết nhậtký... Có những trang nhậtký viếtdỡ nămxưa... Cũng có những trang nhậtký đangđược viếtra... Bạn có muốn chiasẻ những trang nhậtký đángghinhớ đó không?
1 Chiếc Áobàba Hình Chữ Hỷ
Ngườiviết:: dchph
Oct.20.2022 19:04 pm
Sáchbáo - phimnhạc
Phimảnh về Việtnam
Bạn cóthể đưa ýkiến hay bìnhluận về những phimảnh liên hệ đến Việtnam trong diễnđàn nầy.
18 NGƯỜITÌNH SAĐÉC
Ngườiviết:: dchph
Oct.27.2023 06:42 am
Nhạc từ... chânkhông
Đâylà một cáchnói vívon để dịch chữ "Cyber space music". Điễđàn nầy là dànhcho ngườiyêunhạc đến đónggóp và thưởngthức mọithứ nhạc đến từ... chânkhông...
4 Nhạc Boléro
Ngườiviết:: dchph
Aug.8.2023 11:37 am
Phimbộ Trungquốc
Trungquốc đã thựchiện nhiều bộphim TV cổtrang như "Tamquốcchí", "Thuỷhử"... hay kiếmhiệp như "Tiếungạo Gianghồ" tuyệthảo... Nếu bạn đã códịp xemqua, sao không mách cho bàcon ghiền truyệnTàu xemvới.
2 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Ngườiviết:: dchph
Oct.28.2013 10:19 am
Sáchbáo mới
Nơiđây danh để giớithiệu sáchbào mới liênquan về các vấnđề Việtnnam xuấtbản trong và ngoài nước. Mới đọcđược một quyểnsách hay? Xin mời viết bàigiớithiệu.
4 The East Vietnam Sea - the Tomb of the Chinazi
Ngườiviết:: dchph
Jul.12.2014 10:43 am
Dulịch Việtnam và thếgiới
Quêhương yêudấu
Mới đi Việtnam về? "Thổ địa" bảnxứ? Chuyện gì cũng biết? Nếu bạn cóbiết chuyện gì hay, thấy cảnh gì đẹp, xin nóira cho bàcon hay với để họchỏi kinhnghiệm.
6 Nhậtbản thua Mỹ nhưng lại giàu mà Việtnam thắng Mỹ sao lại nghèo?
Ngườiviết:: dchph
Dec.17.2022 09:41 am
Thếgiới muônmàu
Hãy ghivào đây những điều tainghemắtthấy, những danhlamthắngcảnh, dù đólà những chấmphết vộivã trên những bứctranh thuỷmạc sơnthuỷ hữutình phaimàu đã bị bỏquên....
22 Bài Diễnvăn Haynhất của Volodymyr Zelensky tại Vươngquốc Anh
Ngườiviết:: dchph
Feb.9.2023 08:37 am
Tintức
Thôngtư liênmạng
Mục nầy dành để cho cộngđồng ngườiViệt trên toànthếgiới đăngtải thôngtư hay thôngbáo hữuích để phổbiến rộngrãi đến mọingười khắpnămchâu.
12 Biểu tình ủng hộ nhân dân Hồng Kông chống Chinazi
Ngườiviết:: abcd
Oct.4.2014 19:26 pm
Tin... đángkể
Tin khắpnơi, tin của bạn, tin giậtgân, tin bựcmình, tinvui, tinbuồn, tin khótin... đủthứ tin!
124 Kỳla
Ngườiviết:: dchph
Jun.19.2023 20:32 pm
Thưgiãn - giảitrí - tánngẫu
Nghềchơi cũng lắm côngphu
Trong cõinhânsinh, conngườita nếu chỉ biết chuyện áocơm và tranhgiành ngôivị rồi quênmấthẳn chuyệnănchơi thì đờisống còngilà thivị nữa. Nhưng "nghềchơi" cũng lắm côngphu....
17 The Gang of Four Pink Ladies
Ngườiviết:: abcd
Aug.15.2023 08:21 am
Chuyệncấm đànbà
Chuyệnvui khônghợp cho quýbà đọc vì trongđó cũng có chuyện sợ... bà, nói chovui và cười chút chơi, nhưng đừng để ngườiyêu hoặc bàxã đọc. Diễnđàn dànhcho các ông theo "đạobà" đónggóp.
42 AI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT?
Ngườiviết:: dchph
Jun.27.2023 14:27 pm
Thếgiới siêuhình
Tửvi - Tướngsố
Bạn tin vào sốmệnh? Tướngsố? Hyvọng câuhỏi bạn đưara trong mục này sẽđược người giảiđáp cho bạn.
3 Poor People Are More Likely To Die While Driving Than Ever Before
Ngườiviết:: abcd
Oct.3.2015 08:41 am
Phongthủy - kinhdịch
Bạn có tin vào phongthủy? Kinhdịch là một khoahọc về vũtrụ và nhânsinh? Những đềtài nónghổi nầy chắcchắn sẽ có người amtường về vấnđề này giảiđáp cho bạn.
5 ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
Ngườiviết:: dchph
Oct.11.2019 08:27 am
Mêtín dịđoan
Bạn có tin dịđoan, điềm-ứng, maymắn, hay xuixẻo? Chắcchắn mỗingười trong chúngta đềucó chuyện để kể. Chuyện nào đã xảyra trongđời bạn mà bạn cholà linhứngnhất?
15 ÐOÁNÐIỀM GIẢIMỘNG
Ngườiviết:: dchph
Oct.4.2020 12:52 am
Raovặt
Tìmviệc - Cầnngười
Mục nầy dànhcho ngườitìmviệc đăng résumé và chủnhân tìm ngườilàm. Họcnghiệp? Tốtnghiệp? Ða-nghiệp? Ðổinghiệp? Thấtnghiệp? Sangnghiệp? Vônghềnghiệp? Mọi sựnghiệp đều nên vào đây lậpnghiệp!
4 vay tiền xây nhà agribank
Ngườiviết:: taichinhicg
Oct.31.2019 20:29 pm
Muabán - traođổi - nhắntin
Bánxe cũ? Traođổi dĩanhạc, MP3, sáchbáo cũ? Tìm người share phòng? Quảngcáo tiệm càphê mới mở? Tìm ngườithân? Bạn cóthể đăng raovặt miễnphí trong mục nầy.

Active Users: 3
204 Sàn gỗ 3K VINA VL6888
Ngườiviết:: khosango
Mar.26.2024 21:28 pm
Nguồngốc dânViệt
NgườiViệt từđâu tới?
Bạn có ýkiến hay nghiêncứu gì về nguồngốc sắctộc Việt và sựhìnhthành bảnsắc ngườiViệt chúngta ngàynay? Theo bạn sắctộc Việt gầngũi nhất với sắcdân Tày, Thái, Trunghoa, Khmer, Mãlai, hay NamÁ?
12 Sơlược về nguồngốc mộtsố địadanh miềnNam
Ngườiviết:: dchph
Aug.8.2023 11:52 am
Giaphả họ Việt
Cây có cội, nước có nguồn! Bạn cóbaogiờ tựhỏi bạn từđâu đến? Ðâylà nơi bạn ghichép giaphả và xuấtxứ của dònghọ bạn, nhờđó thếhệ sau và người cùng họ cóthể tìmhiểu thêm.
5 HỒI ỨC SÔNG MAO - CUỘC THIÊN DI CUỐI CÙNG
Ngườiviết:: dchph
Aug.30.2022 08:43 am
Họcthuật - nghiêncứu
Họcthuật vănhoá
Ðâylà diễnđàn ghinhận những ýkiên, quanđiển, và bàiviết liênhệ về những vấnđề vănhoá và họcthuật Việtnam như vănhọc cổđiển HánNôn, lịchsử, hay triếthọc hiệnđại v.v...

Active Users: 1
10 Chinese [ Lunar ] new year: Is it the year of the ram, sheep or goat?
Ngườiviết:: dchph
Feb.19.2015 10:19 am
Nghiêncứu khảoluận
Ngoài những thểtài chuyênmôn như về ngônngữhọc và dântộchọc đã có điễđàn riêng, đâylà nơi bạn cóthể chora trìnhlàng những khảocứu mớimẻ về những đềtài khác.
17 Linhhồn chữHán
Ngườiviết:: dchph
Sep.4.2022 13:14 pm
Ðánhdấu đã đọchết những chủđề
Happy Birthday
· Chúcmừng sinhnhật của: tkhiem
Khách đang viếngthăm
· Trong 15 phút qua, đãcó 7 khách đến viếngthăm [ 7 khách : 0 thànhviên : 0 điềuhợpviên : 0 quảntrịviên ]
· Thànhviên đang viếngthăm: Khôngcóai
· Most active users in Muabán - traođổi - nhắntin
Thốngkê

· Hiện đãcó 48 đềtài thảoluận trên điễnđàn.
· Diễnđàn gồmcó 1259 thànhviên, xin chàomừng thànhviên mới thepankhanh.
· Ðếnnay đãcó 1254 bàiđăng.


Ðăngnhập nhanh
Tên thànhviên Mậtmã Mậtmã bịmất


Ðangcó bàiđăng mới Khôngcó bàiđăng mới Diễnđàn bị khoá

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com