Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Nguyen Phuoc Dang
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1029
Ngày gianhập: Aug.5.2007, 11:19 am
Ngàysinh: Jan.1.1950
Thúvui và sởthích: TiengViet
Tổngsố bàiđăng: 2 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú:
Email: dangnp@sbcglobal.net
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Nguyễn Phước Đáng - Bán nguyên âm kép iê, uô, ươ.
:: Công dụng của Y trong việc thành tạo chữ quốc ngữ
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Suadoi Cachviet ChuViet

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com