Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
jidanni
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1256
Ngày gianhập: Feb.9.2024, 04:26 am
Ngàysinh: Dec.16.1960
Thúvui và sởthích: Language
Tổngsố bàiđăng: 1 bàiđăng, trungbình 0.01 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Taiwan
Email: jidanni@jidanni.org
Trangnhà cánhân: https://www.jidanni.org/
:: Most readers cannot figure out how to contact the site owner
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com