Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Giải Pháp Viết Dính Liền TừGhép (Theo Cvmz )
:: Diễnđàn tiếngViệtVNY2K - Vietnamese2020Sửađổi cáchviết chữViệt
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
vothiencancan

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Feb.19.2010
Nơicưtrú: gsgggggf
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
Giải Pháp Viết Dính Liền TừGhép (Theo Cvmz )

Từ Ghép
Giải Pháp Viết Dính Liền TừGhép (Theo Cvmz )


A- Cấu tạo từ vựng:

1.Từ Đơn âm tiết :(Cấu tạo từđơn).

Phụ âmđầu +Vần nguyên âm + Phụ âmcuối +Thanhdấu
vd: lon, bê , bưởng, tâm, tuyết, ông...

- Phụ âm cuối Cũ : N, M, NG, NH, P, T, C, CH và các nguyên âm A,U, I ,O, Y ,E.(dùng chung cho nguyên âm đơn ,ghép không mũ<a,o,e,u,i,y và oa,uy,oe...>,và nguyên âm ghep bỏ mũ,thay thế<uô ,ươ,iê ..."Bấtquytắc">)
- Phụ âm cuối Mới : Q-W ; [-] ; V-B ; G-H ; K-L ; D-Z (chỉ dùng riêng cho vần nguyên âm Đơn,có mũ <Cóquytắc>).

2.Từ Đa âm tiết :(Từ Ghép) . Được cấu tạo từ 2 từ Đơn trở lên.
vd: xôn xao, bướng bỉnh, cây cối, tổ ong, vô tuyến truyền hình...

B- Phương pháp viết dính liềnTừGhép:

Từ Kép là từ Ghép được cấu tạo thành bởi 2 từ đơn .
Không phải bất cứ từ kép nào cũng có thể viết dính liền được.Việc viết dính liền từ Kép gồm 2 từ đơn được phân loại dựa trên các trường hợp phụ âm cuối của từ đơn thứ 1 và phụ âm đầu từ đơn thứ 2.

1. Từ Kép đầy đủ:( là từ kép mà từ đơn thứ 1 có phụ âmcuối và từ đơn thứ 2 có phụ âmđầu)
Từ đơn thứ 1 có phụ âm cuối và Từ đơn thứ 2 có phụ âm đầu thì viết dính liền.
vd: trường học = trườnghọc = troungfhocj ( Ng <phụ âm cuối1>, H ,<phụ âm đầu 2>)
Tôm hùm = toomhumf = tokhumf ( to-khùm = to[umf )
cây cối = ceycoys ( y <phụ âm cuối>, c <phụ âm đầu>)
trầu cau = traefcau ( u, e <phụ âm cuối, c <phụ âm đầu>)
côn gan = côngan = coggan , cong gan = conggan , (Cvmz)
con gan = congan = congan (NG : chia tách thành N <phụ âm cuối>và G <phụ âm đầu>)
côn gan = côngan = coggan (Cvmz)
bán hàng = banshangf ...

Chú ý: 2 chữ Cái đơn ở giữa 2 từ đơn tạo thành chữ Ghép như :ng,nh,ch,ph,th thì mỗi chữ cái đơn là phụ âm cuối của từ đơn này và là phụ âm đầu của từ đơn kia.

2.Từ Kép Khuyết:(là từ đơn 1 không phụ âm cuối và từ đơn 2 có phụ âm đầu, <hoặc từ đơn 1 có phụ âm cuối và từ đơn 2 không phụ âm đầu>, hoặc cả 2 từ đơn đều khuyết.)

a) Từ đơn thứ 1 Không phụ âm cuối .(Từ đơn thứ 2 có phụ âm đầu):
Chữ Cái ở giữa là phụ âm đầu của từ đơn thứ 2
vd: cô nan = cônan = coonan (N là phụ âm đầu 2),
to tướng = totoungs,tô hoài = toohoaif,tơ tưởng = to'toungr, lệ thuộc = leejthuocj (leejzuocj ) , nhà thương = nhafthoung (nhafzoung), vỏ thuyền =vỏthuyền=vorthuyenf = vorzyyf )

- Trường hợp : Nguyên âm đơn 1 (a,o,u,e,i,y) , nguyên âm ghép (oa, ua), khi không mũ và không dấu thanh .Nhưng phụ âm đầu của từ đơn thứ 2 là chữ Ghép (NH=W, TH=Z, PH=F,GI=J, KH=[. CH=] ),thì bắt buộc chuyển chữ Ghép thành kí tự Đơn .

vd: To-khùm = to[umf (tôm-hùm =tômhùm=tokhumf,k,và h tạo chữghép kh,biến đổi về chữ đơn)
Co ngan = co/an (con-gan . NG là phụ âm đầu từ đơn 2,tránh hiểu lầm N là phụ âm cuối từđơn 1), nha phiến =nhafiens, du ngoạn = du/oạn, phi thuyền = phizyynf, hoa nhài = hoawaif (khác: hoan-hài), đua thuyền = đuazuyênf = d'uazyyf (khac: đuat-huyền) .
* Trừ trường hợp chữ ghep"TR",thì viết khoảng cách.
ca trưởng = ca-trưởng (ca troungr), khi trước = khi-trước=khi-trouc,khu trọ=khu-troj,ca trực =ca-truvj (ca truvj) ...
* Nếu là danh từ Riêng thì viết cách.
vd: cô Ngan = cô Ngan

b)Từ đơn thứ 1 có phụ âm cuối (Từ đơn thứ 2 không phụ âm đầu):
Thì ngăn cách với từ đơn đầu bởi dấu gạch ngang (- ) (hoặc cách khoảng trống).

vd: cong an = cong-an = (cong an ,co/-an) , ướt át = ướt-at = out-at = out at
công an = cod-an = cod an , cô an = coo-an= coo an , cổ án = coor-ans= coor ans
đười ươi = đười-ươi = đouif oui ,thuốc ép = thuốc-ép = thuoc(s) ep (thuocep),tương ớt=toung-ơt

c) Từ Kép khuyết cả Hai từ đơn .Từ đơn 1 không phụ âm cuối và Từ đơn 2 không phụ âm đầu:
Viết dấu gạch ngang hoặc tách rời .
vd: trí óc = trí-óc =tris-oc = tris oc,
chú ý = chú-ý = chus is ,ki ốt=ki oq...

3.Từ Phức :
Từ Ghép từ 3 âm tiết trở lên , viết dính liền từng từ đơn.
vd: vô tuyêns truyền hình = vootuyenstruyenfhinhf = vootyystryyfhiwf
lúc la lúc lắc=luclaluclab , lua xua bua= luxuabua...
----------------------------------------------------------------

Ngoài ra,theo tôi trong tương lai cần có sự hệ thống từ vựng từ Đơn và từ Ghép trong từĐiển Tiếng Việt bằngcách. Thêm hoặc bớt một vài kí tự trong từ Ghép, để phân biệt cáctừ đồng âm,đồng nghĩa .Các kí tự này có thể đóng vai trò là " chữ Câm ". ( vd: kinh đô=kinh d'oo,kinh thánh= kiwzanhs,kinh dịch= kiwpdichj,con kinh= conkinhh,kinh sợ=kiwso'jv....)
Về phần ngữ pháp Tiếng Việt,theo tôi cần nghiên cứu bổ sung một số ngữ pháp của Anh ngữ,Pháp ngữ cần thiết và phù hợp với Tiếng Việt và ngữ pháp lối chữ tượng hình của Trung Quốc cho thêm phong phú.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện Kiều (Nguyễn Du)
Trămnăm trong cõi ngườita,
Chữtài chữmệnh khéo là ghétnhau.
Trảiqua một cuộc bểdâu,
Nhữngđiều trôngthấy mà đauđớn lòng.

Cvm_z (không dấu)

Tralnal tro/ coix ngouifta,
Chu'xtaif chu'xmewj kheos laf getwau.
Trairqa moqj cuocj beerdae,
Wudxd'ieuf trodzeys maf d'aud'ohs lo/f.
chi tiết tại blog: :shock:
http://vn.360plus.yahoo.com/chuvietmoi_009/article?mid=377&prev=352&next=328

- Ngườihiệuđính: vothiencancan vào ngày Jun.2.2011, 19:49 pm

-----------------------------
chuvietmoimoi

Jun.2.2011 19:37 pm
Ðềtài nầy đãcó 0 bàitrảlời kểtừ Jun.2.2011.
Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

Trảlời nhanh

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2022 vny2k.com