Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Tínhđaâmtiết của tiếngViệt
Ðiềuhợpviên dchph
:: Diễnđàn tiếngViệtTừnguyên tiếngViệtTínhđaâmtiết của tiếngViệt
Ðềtài Trảlời Tácgiả Ðọc Tácgiả đăng bài cuốicùng
Traođổi ýkiến với Krazemouse về bàiviết "Cáchviết đaâmtiết làmgiàu tưduy" của dchph 0 dchph 8124 Jan.24.2003 01:08 am
dchph
The role of Vietnamese dissyllabism in exploring Vietnamese words of Chinese origin 0 dchph 5901 Dec.8.2002 19:33 pm
dchph
Tínhđaâmtiết trong tiếngViệt 0 dchph 2485 Dec.5.2002 01:57 am
dchph
Hãy lựachọn bàiđọc theo thứtự theo cáchsắpxếp , kểtừ
Thốngkê sơlược : hiệntại đãcó 3 đềtài trên diễnđàn nầy và đang có 1 khách đang xem.
Ðến trang [ 1 ]
Ðềtài đã dời Ðềtài nhiều ngườiđọc (>10 trảlời) Trưngcầuýkiến
Ðềtài bị khoá Bàitrảlời mới Trởvề lại bàiđăng vừa xem
Ðềtài chỉ để đọc Khôngcó trảlời

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com