Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
:: Diễnđàn tiếngViệtThếgiới siêuhìnhMêtín dịđoan
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
dchph

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Nov.15.2002
Nơicưtrú: Global Village
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)

Tríchdịch: dchph

 • (Tiếptheo...)
  <<< Xem từ bàiđăng kế>>>


  • Xácchết: Nằmmơthấy xácchết báotrước điềm khôngmay, chuyệnlàmăn thì trồisụt khôngcó viễntượng lâudài. Bạntrẻ thì sẽ đốimặt với những thấtvọng nãonề, và những thúvui biếnmất.

   Mơthấy xácchết nằm trong quantài thì điềmnầy báotrước là những phiềntoái nhanhchóng sẽ xảyra cho ngườinằmmơ.

   Mơthấy xácchết baotrùm màuđen, điềmbáo là sẽcó bạn chết tứctưởi liênquan đến mối quanhệ làmăn bấtthành nàođó.

   Mơthấy bãichiếntrường đầyrẫy những xácchết, điềmnày báotrước dấuhiệu có chiếntranh đánhnhau giữa các quốcgia hoặc những phephái chínhtrị.

   Mơthấy xácchết của thúvật báotrước trìnhtrạng sứckhoẻ không được ổnthoả hoặc côngviệc làmăn sẽ bị trụctrặc.

   Nếu nằmmơ thấy xácchết củangườinàođó hoặc ngườithân thì điềm nầy báotrước cáichết của ngườiđó hoặc ngườithân của mình, và cũng cóthể báotrước những đỗvỡ trong giađình; hoặclà chuyệnlàmăn sẽ bị hỏnggiò độtngột. Còn đốivới cặpnhântình, thì đólà điềm báo tanvỡ đánhmất những niềmtin thiêngliêng của những lờihẹnước.

   Còn nếu mơthấy mình đặt đồngtiên vào đôimắt của xácchết báotrước chobiết là kẻthù sẽ tấnchông thẳngtay và ngườinằmmơ sẽ bịthương nhưng vôphương đốiphó. Còn nếu mơthấy chỉ đặt đồngtiền vào một conmắt của xácchết thì đólà điềm báo bạn sẽ vớtvát lạiđược chútít sau những thualỗ tolớn vời nỗlực gầnnhư vôvọng. Còn đốivới một thiếunữ nằmmơ thấy vậy thaì điềm này báotrước sựthấtvọng êchề về nhữnggì mà nàng đã dànhcho ngườiyêu.

   Còn nếu nàngthiếunữ mơthấy xácchết là của ôngchủ cửatiệm mà cô đang làmvệc và thấy mình ngồicạnh ngườiđó với mặtmày cạorữa bảnhbao, thì điềm đó báotrước là ngườiyêu của côgái này đang có sựđánhgiá thấp về nàng. Còn nếu nàng mơthấy đầulâu của xácchết rơi rakhỏi thểxác thì điềm này báocho nàng biếtlà có kẻthù bímật đang rìnhrập hãmhại nàng tướcđoạt những quyềnlợi của nàng đangcó ở nơilàmviệc của nàng. Còn nếunhư côta mơthấy xácchết nằm triong cửatiệm thì điềm này báotrước những phiềntoát rắcrối sẽ xảyra cho những ngườitrongcuộc. Sẽ có những người gâytổnhại thựcsự chỉvì do họ vôtâm. Những viễntượng về sự ổnđịnh và việclàm khấmkhá sẽ trởnên uám.

  • Hấphối: Nằmmơ thấy mình đang hấphối, điềmnày báotrước là bạn đang bị đedoạ từ conquỷsứ cũng cùng nguồngốc đã từng gópphần đưa bạn lên đỉnhcao của danhvọng.

   Sựviệc bạn mơthấy mình sắpchết chothấy khôngmay là những sơsót của bạn trêntìnhtrường sẽ làm giảmđi giátrị của nó. Điềm đó cũng mang ýnghĩalà bạn cũng đang bị bệnhhoạn đedoạ.

   Còn nếu bạn mơthấy ngườikhác đang hấphối, điều nầy báotrước những xuixẻo sẽ xảyra cho bạn và bạnbẻ xungquanh.

   Còn nếunhư bạn mơthấy thúvật đang đauđớn sắpchế, điềuđó bào chobiết là bạn sẽ thoátrakhỏi những điều xuixẻo đang ám bạn nếu đó là những conthú dữ hoangdại.

   Còn nếunhư convật đang hấphối là giasúc nuôitrongnhà thì đólạilà điềm khôngmaymắn.

   Những biếncố dù xấu hay tốt nầy khi xảyđến cho bạn và tựnhiên chodù đólà những hìnhthái của sựchếtchóc đauđớn, nhưng chúng sẽ gâyấntượng mạnhmẽ đốivới bạn từ những niềmvui haylà sựlôicuốn vào tìnhcảnh mà bạn phải đốiđầuu, điều đó sẽ làm bạn thứctỉnh để đốimặt với tráchnhiệm vậtchất cụthể, và chúng sẽ giúp bạn giữvữngđược bảnngã của bạn vì sựviệc nầy rất cầnthiết để bạn cóthể ứngphó hiệuquả với mọi tìnhhuống bằng sự điềmtỉnh và kiênquyết.

  • Nỗsợhãi: Nếu bạn mơthấy mình đang mang trên mình những nỗisợhãi vì bấtcứ lýdo gì, điềm nầy chothấy những đínhước và hoàibão của bạn sẽ khôngđược nhưý.

   Cònnếu bạn là người phụnữ mơthấy điềm nầy, nó báocho bạn biếtlà conđường tìnhái của bạn sẽ bị đổvỡ.

  • Trẻcon:
   Dịudàng ấmáp ngọtbùi,
   Là mơthấy trẻ vuivầy xinhtươi.
   Sanggiàu phúquý cườivui,
   Một trời hạnhphúc nởhoa sumvầy.


   Nằm mơthấy đàn trẻem xinhxắn tươivui sẽ manglại niềmhạnhphúc tràntrề cho bạn.

   Đốivời một ngườimẹ mơthấy conmình bị bịnhnhẹ, thì âuđó cùng chỉlà sựkhoẻkhoẳn chuiyểnsang tâmtrí bậnrộn chút thôimà.

   Còn mơthấy trẻcon bậnrộn họchành, chothấy bạn đang trảiqua thờigian yênbình với cuộcsống trọnvẹn.

   Còn nếu bạn mơthấy conmình lâm trọngbệnh và quađời, thì thậtđó là điều đáng âulo bởivì sứckhoẻ của conmình cóphần quanngại thật.

   Còn nếu chỉ mơthấy conmình quảthật đã chết, thì điềm nầy báotrước trong tươnglai gần sẽcó nỗi lolắng và thấtvọng.

   Còn nếu mơthấy bạn quá thấtvọng về conmình, thì điềm nầy báotrước là kẻthủ đang mangđến cho bạn nhiều nỗibậntâm, và những rắcrối xảyđến cho bạn là do những kẻ tiểunhân, mà lâunay bạn cứtưởng là những ngườitốt quanh bạn, gâynên.

   Còn nếu bạn mơthấy mình vuiđùa với trẻcon, thì đólà điềm báotrước việc làmăn sẽđược suônsẻ và chuyêntìnhái vẹntròn.


  • Dulịch: Mơthấy mình đi dulịch mangýnghĩa tàilợi và niềmvui.

   Mơthấy mình duhànhqua những vùngđất xalạ dữdằn, điềm nầy báotrước có kẻthừ nguyhiểm rìnhrập, và cóthể lâm trọngbệnh. Thấy mình bước trên những bậcđá trơtrọi và gậpghềnh báotrước sựthắnglợi, nhưng tiếptheo đó là sựthualỗ thiệtthòi sẽ ậptới nhanhchóng. Thấy mình đi trên những đồinúi chậpchùng phìnhiêu tươitốt, đólà điềmlành báo cho sựthịnhvượng và hạnhphúc.

   Cò nếu mơthấy mình đi dulịch láixe mộtmình, điềm nầy báotrước cóthể là bạn sẽ làm một chuyếnđi đầy phiêulưu, nhưng những dandíu xảyđến sẽ rất đángngại. Còn nếu mơthấy mình dulịch ngồi trongxe chậtngười, điềm nầy chothấy bạn sẽ có bạnđồnghành và những cuộcvui mới.
  • (Còntiếp...)
   <<< Xemtiếp bàiđăng trước>>>

  - Ngườihiệuđính: dchph vào ngày Jan.7.2020, 08:15 am

  -----------------------------

 • Oct.3.2019 08:05 am
  Ðềtài nầy đãcó 0 bàitrảlời kểtừ Oct.3.2019.
  Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

  Trảlời nhanh

  NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
  Flag counter for this page only -- reset 06262011

  Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
  ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
  ©2002-2023 vny2k.com