Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)
:: Diễnđàn tiếngViệtThếgiới siêuhìnhMêtín dịđoan
Tácgiả
Tiểumục bàiđăng trước | bàiđăng kế »
dchph

Ziendan.net

Hồsơ
Gianhập: Nov.15.2002
Nơicưtrú: Global Village
Trìnhtrạng: [hiệntại không cómặt trên diễnđàn]
IP: IP ghinhập
ĐOÁNĐIỀM GIẢIMỘNG (10,000 Dreams Interpreted by G.H. Miller)

Tríchdịch: dchph

"Dreams are touchstones of a character. " (Giấcmơ là của những mãnhđời riêng, kiếp đávàng.) -- Henry David Thoreau

(Tiếptheo...)
<<< Xemtiếp bàiđăng trước>>>

 • Sáchvở: Đêm nằmmơthấy sáchvở, điềm nầy báocho bạn là bạn có một cuộcsống anlành, tiếngtăm, đầyđủ.

  Đốivới mội nhàvăn mơthấy sách mình đangđược đưasang nhàin, thì coichừng bạn sẽ gặp trụctrặc trongviệc choramắt quyểnsách của mình.

  Còn mơthấy mình phải bỏ nhiều côngsức và thờigiờ để nghiêncứu giảiquyết nhiều vấnnạn tếnhị thì đólà điềm tốt chothấy bạn là người amhiểu sâusắc và sẽ đạtđược danhvọng đángkể trên vănđàn.

  Còn mơthấy concái mình đang họctập bên sáchvở chothấy tínhcách hàihoà hiếuthuận của lũtrẻ.

  Nếucó mơthất sáchbáo cũ, thì điềm nầy nhắcnhở bạn hãy tránhxa những cámdỗ của yêutinh.

 • Lúagạo: Mơthấy lúagạo là điềmtốt báotrước sựthànhcông và tìnhbạn ấmcúng. Ngườithươnggia làmăn buônnbán sẽđược phátđạt, nôngdân sẽcó thuhoạch mùamàng dồidào.

  Mơthấy mình ăn cơm, đó là điềm báotrước niềm hạnhphúc và sungsướng.

  Tuynhiên, nếu mơthấy cơmgạo lại bị trộnlẫn với đấtcát, điềmxấu nầy báotrước sựbệnhhoạn, mấtmát bạnbè.

  Nêu bạn là phụnữ và đang mơthấy mình vogạo nấucơm, điềmtốt nầy chobiết là bản sẽ nhậnlãnh được những nhiệmvụ mới sẽ cóđược một cuộcsống vuitươi, toạinguyện.

 • Rụng hết răng: Nằm mơthấy mìnhrụng hết răng cónghĩalà bạn không đủkhảnăng đạtđược những mongmói của mình, và sứckhoẻ suykém của bạn sẽ làm trìtrệ viễntượng mơước tiếnxa hơn của bạn.

  Còn mơ thấy ngườikhác rụng hết răng, điềm này báo trước là những phỉbáng của kẻthù nhắmvào bạn sẽ khôngcó kếtquả.

 • Kháchsạn: Nếu bạn mơthấy mình đang ở kháchsạn, điềm nầy chothấy bạn sống trong sự thoảimái và dưdả.

  Còn nếu mơthấy bạn đigặp phụnữ ttrong kháchsạn, đó cónghĩalà bạn đangsống một đời phóngđãng.

  Còn nếu mơthấy một kháchsạn sangtrọng, điếuđó mang ýnghĩa bạn khấmkhá thích điđóđiđây.

  Nếu bạn mơthấy mình làmchủ một kháchsạn, điềm nầy báotrước là bạn sẽ có ngưồn thunhập dồidào đếnvới mình.

  Còn nếu bạn mơthấy mình đang làmcông trong một kháchsạn, cólẽ với nănglực của bạn, nếu bạn làmviệc khác cólẽ sẽ được đềnbù xứngđáng hơn.

 • Chửithề: Nếu bạn mơthấy mình đang chửithề, điềm nầy báotrước sựtrụctrặc sẽ xảyra trong côngviệclàmăn của bạn. Sau giấcmơ nầy người đang yêu sẽ có điều nghingờ về sự chungthuỷ của vịhônthê của mình.

  Còn nằmmơthấy mình chửithề trướcmặt giađình mình thì điềm nầy báotrước sưlụcđụcxàoxáo do việc bạn lăngnhăng gâyra.

 • Aohồ: Nằm mơthấy aohồ, điềm nầy mang ýnghĩa là bạn sẽ bị cuốnvào những dòngxoáy của những hoangtưởng vôlối làdo sựviệc bạn đã không ápdụng tríthôngminh của mình đúngchỗ của nó.

 • Trộmcắp: Nằm mơthấy mình làm ăntrộm, hay trôngthấy kẻkhác ăntrộm, giấcmơ nầy báotrước điềm xuixẻo hay tựmình thayđổi mang một tậtxấu.

  Mơthấy bị ngườikác tốcáo tội trộmcắp, điềm nầy chothấy đang có sựhiểulầm saisót, và bạn phải đang chịuđựng nỗioankhiên nầy; nhưng cuốicùng rồi bạn sẽ vượt quakhỏi và sưviệc nầy sẽ mangđến điểmlợi cho bạn.

  Còn nếu bạn là người tốcáo kẻkhác, điều nầy chothấy là bạn sẽ tỏra đốixử bấtcông với ngườikia.

 • Triềucường: Nằm mơthấy thuỷtriều dângcao, điềm nầy báotrước sựtiếntriển tốtđẹp trong tìnhtrường của bạn.

 • Nhảydù: Nếu bạn mơthấy trêntrời một cánhdù bungra và nhẹnhàng rơi xuốngđát thì điềm nầy báotrước là bạn sẽ gỡ mình rakhỏi những khúcmắc trong môiquanhệ songphương hoặc trong giaodịch làmăn.

  Còn nếu bạn mơthấy tự mình từ trênkhông nhảydù xuốngđất, thì điềm nầy báochohay là sẽ có thayđổi tolớn trong cuộcsống của bạn. Nó mang ýnghĩa là bạn sắpsử thoát khỏi những ràngbuộc trong một mốiquanhệ cánhân.

  Còn nếu thấy mình nhảydù mà dù không bungra thaì điềm nầy báotrước một sựđỗvỡ đauđớn trong quanhệ tìnhcảm của mình.

 • ĐồbấmTV: Nếu bạn nằm mơthấy mình đang sửdụng đồbấmTV, giấcmơ nầy báotrước là bạn sẽ vướngmắc vào một mốiquanhệ người này sai kiến người kia.

 • Băngtan: Nếu bạn nằm mơthấy băngtan thì điềm nầy báotrước lâunay mốiquanhệ tìnhcảm làm bạn lolăng sẽ trởnên tốtđep hơn.

  Còn nếu bạn mơthấy đábăng tanchảy sau một thờikỳ bănggiá lâudài, điềm nầy mangđến tinvui là côngviệc làmăn của bạnsẽ trởnên phátđạt hơn.

 • Đạochích: Nếu bạn nằm mơthấy mình là một têntrộmcắp và đang bị cảnhsát đuổibắt, điềm nầy báotrước sựsasút sắptới trong côngviệc làmăn và mốiquanhệ riêngtư sẽ bị xalánh.

  Còn nếu bạn mơthấy mình đang đuổibắt trộmcướp, điềuđó cónghĩalà bạn sẽ chiếntắng kẻthù.

 • Lydị: Nếu bạn nằm mơthấy mình lydị, nó chothấy hiệntại bạn không hàilòng với ngườibạnđời của mình, bạn cầnphải bỏcôngsức vunbồi một máiấm hoàđồng. Đâylà một điềm cảnhbáo.

  Còn nếu bạn là người phụnữ mơthấy bạn lydị, chothấy rang bạn đang mơ có đờisống độcthân yêuđương đâyđó cólẽ thíchhợp với bạn hơn.

 • Mồmã: Nếu bạn nằm mơthấy mồmã, điềm nầy chothấy nỗi buồnlo và thấtvọng trong côngviệc làmăn của bạn.

  Nếu mơthất mồmã hoangphế, coi chưng bệnhhoạn và shếtchóc.

  Còn mơthấy ngaycả ngôimộ dành cho mình, nó báotrước sự thấtvọng và bệnhtật của chính mình.

  Còn mơthấy mình đọc những lời ghikhắc trên biamộ, nó báotrước sẽ có côngtác bấtnhưý đang chờ bạn.

 • Đámtang: Nếu bạn nằm mơthấy đámtang, cónghĩalà bạn có một cuộchônnhân khônghạnhphúc và sanhcon bệnhhoạn.

  Còn mơthấy đámtang của người lạ, điềm nầy báotrước sựlolắng khôngđâu sẽ đếnvới bạn.

  Mơthấy đámtang của conmình báohiệu trong giađình có vấnđề sứckhoẻ, cònlại sẽ là nỗithấtvọng do sựkỳvọng của bạn từ bạnbè.

  Nếu mơthấy mình đidự đámtang mặc đồđen, là điềmbáotrước bạn cóthể sẽ trởthành goáphụ hay chếtvợ sớm.

  Nếu mơthấy mình đidự đámtáng ngườithân, điềm nầy cónghĩalà bạn sẽ bị những bậntâm từ giađình và những lolắng khác gâynên.

 • Bạnđồnghành: Nếu bạn nằm mơthấy ngườihônphối của mình, điềm nầy báotrước sẽcó vài lolắng nhonhỏ haylà bệnhhoạn.

  Còn nếu mơthấy bạnđồnghành xãgiao, nó báotrước những vuichơi hờihợt làm xaolãng côngviệc của bạn.

 • Rượumạnh: Nếu bạn nằmmơ thấy mình đimua rượumạnh, điềm nầy chothấy trong lòng bạn mạng một nỗi thamlam íchkỷ muốn chiếmđoạt tàisản mà bạn khôngcó quyềnsởhữu hợppháp. Nếu còn mơthấy bạn mang tàisản đó bánđi b5n sẽ bị phêphán là tênkeokiệt bầntiện.

  Mơthấy mình uống ruợumạnh, bản nhậnđược một nguồn tiềncủa lỏnglẻo nàođó khôngbền, nhưng sựphóngkhoáng của conngười bạn sẽ thuhút nhiều bạnbè đến chénbácchéntôi, và sẽ có nhiều phụnữ đến chìuchuộng níugiữ bạn.

  Còn nếu mơthấy rượu còn nằm trong bồn, thì điềuđó báohiệu sựsanggiàu, nhưng sẽcó sự trụctrặc trong việc mang niềmvui đến trongnhà.

  Còn mơthấy rượu nằmnguyên trong chai chưakhui, đólà điềmtốt báotrước sựsungtúc sẽ đếnchắnchắn tớitay mình.

  Còn đốivới phụnữ nằmmơ thấy mình quảnlý hoặc chơi ruợmạnh, điềm nầy báotrước là bạn sẽ nhậnđược nỗihạnhphúc nhưng mongmanh. Bạn tuylà người tốtbụng nhưng bảnchất lại hờihợt. Trong cáchcưxử với ngườikhác, cbạn lại rất rộnglượng với đốithủ của mình, mặccho những lạnhlùng khôngđáplại từ ngườiyêu hay chồng của mình lại sẽkhông ảnhhưởng gìtới niềm sảngkhoái và thoảmãn của bạn.

 • Rượumùi: Nếu bạn nằmmơ thấy rượumùi brandy, điềuđó báocho bạn biếtrằng, chodù bạn có đạtđến đỉnhcao của sự sanggiàu và danhgiá, bảnchất của người bạn vẫncòn thiếusót sựtinhkhôi để được đápnhận lại tìnhthânhữu mà bạn trôngchờ của một người mà bạn muốn làm vừalòng.

 • Búnphở: Đêm nằmmơthấy búnphở, điềm nầy báocho bạn là bạn có một thèmmuốn lạkỳ nàođó. Đâylà một giấcmơ ngọtngào nhonhỏ.

 • (Còntiếp...)
  <<< Xemtiếp bàiđăng trước>>>Dream quotations taken from 10,000 Dreams Interpreted by Gustavus Hindman Miller (1995, 2017). Psychologist World and other websites that provide these definitions as a courtesy and are not responsible for, or for any consequences resulting from the use of, Miller's archaic dream interpretations.

Mục tríchdịch giấcmơ đượclấy từ sách của tácgiả Gustavus Hindman Miller trong cuốn 10,000 Dreams Interpreted (phiênbản 1995 do Barnes & Noble Books NY ấnhành) . Psychologist World, các trangnhà khác và ziễnđàn này cùng tríchdẫn các diễngiải này như một dịchvụ miễnphí nhưng sẽ khôngai chịutráchnhiệm cho bấtkỳ hậuquả nào mà chúng cóthể gâyra doviệc sửdụng các giảithích những giấcmơ đãcó từ ngànxưa nầy, do tácgiả Miller sưutập và diễngiải.

- Ngườihiệuđính: dchph vào ngày Jan.7.2020, 08:14 am

-----------------------------

Dec.10.2019 08:48 am
Ðềtài nầy đãcó 0 bàitrảlời kểtừ Dec.10.2019.
Xếp đềtài nầy vào mục cần theodõi  Email cho ngườiquen  In đềtài nầy ra giấy

Trảlời nhanh

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com