Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
vothiencancan
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1117
Ngày gianhập: Feb.19.2010, 07:51 am
Ngàysinh: Jan.1.1982
Thúvui và sởthích: hgahhfhfhfh
Tổngsố bàiđăng: 9 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: gsgggggf
Email: namcambellbell@yahoo.com.vn
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Kiểugõ Telex - Vni Rútgọn (Cvmz)
:: Giải Pháp Viết Dính Liền TừGhép (Theo Cvmz )
:: Cvm_z - Chữviếtmới tạm thời không dấu,mũ.-- Kiểugõ mới - Đơn dấu.
:: Thử đề nghị một Kiểu gõ chữviếtmới (CVMS) 15 dấu
:: TIẾNG VIỆT NÀO CHO THẾ KỶ TỚI?
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
chuvietmoimoi

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com