Ziendan TiengViet
TRANGNHÀ VNY2K
TRANGCHỦ   Ghidanh   Ðăngnhập   Danhsách thànhviên
Xem thưriêng   Banquảntrị   Tìmkiếm   Thắcmắc chung

Diễnđàn tiếngViệt -> Viewing profile
Cuong Nguyen
Hồsơ Biểutượng cánhân
Thànhviên số: 1112
Ngày gianhập: Nov.14.2009, 11:08 am
Ngàysinh: Jan.1.1950
Thúvui và sởthích: Nghiêncứu
Tổngsố bàiđăng: 11 bàiđăng, trungbình 0 bài mỗingày


Ziendan.net
Liênhệ 10 bàiđăng saucùng
Nơicưtrú: Sacto US
Email: Nguyen Cuong@pacbelldotnet
Trangnhà cánhân: Khôngcó
:: Học Để Làm Gì?
:: Giải Mã Thời Gian
:: Lịch Sử Việt & Địa Chính Trị
:: Nước Mỹ và năm Tỵ
:: Thủy Điện Sông Tranh 2 - Giải Pháp Tối Ưu.
:: Thủy Điện Sông Tranh 2 -- Sự Cố và Nguyên Nhân
:: Biển Đông nhìn từ người Việt
:: Tản mạn về bản Cương Lĩnh Chính Trị
:: Tảnmạn 2009
:: Food-For-Thought of 2009
Thôngbáo sựhiệndiện khi vào diễnđàn Tiêungữ cánhân
Tôi ủnghộ phươngán cảicách chữviết đaâmtiết trong tiếngViệt.

NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2023 vny2k.com