VNY2K Homepage


Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 

Hocthuat.org 
Sangtac.net 
Ziendan.net 
Han-Viet.org 
msool.net 

BÀIVỞ MỚI : Tựalưng Nỗichết - dchph
Khủnghoảng hay Chiếntranh - Nguyễn Cưởng
Ðuổitheo Bóng Nàng Dươngtử Giang - dchph
Từnguyên TiếngNôm Có GốcHán (updated)

Hìnhảnh viễndu


BÚTKÝ VIỄNDU

  THAMLUẬN

 

Bạn có biết...


...hai từ cơbản điđái, điỉa đều có cùng gốc với từ Hán? TiếngQuảngđông nói "ốniều, ốxỉa", mà "ố" chính là ỉa. TiếngQuangthoại nói "lánéo, lásừ", "lá" chínhlà đi (Ởđây, tiếngHoa đọc âm l- , tiếngViệt đọc âm đ-, đi trong trườnghợp nầy khôngphải là điđứng dù nó hoàntoàn đượchiểu theo nghĩa nầy. "lá' ởđây cónghĩalà rặn.) "néo" (Hánviệt đọc là niệu) chắcchắn là tiểu, đái (n- biếnthành t-), còn "sừ" là cức (s- > c-).
ChữHán và cách phiênâm pinyin


 làniào    làshĩ      òniẽu     òshír   

Từ HánNôm:

 Hãy vàođây để biết thêm! 

TINTỨC


   TUỲBÚT

Advertisement - Click here for

SFTerracotta.com

Adult decos only


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT    TRỊNH NHẬT:
   SÁNGTÁC

This website advocates the use of Vietnamese2020 for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | Ziendan.net | hocthuat.org | sangtac.net | Han-Viet.org | msool.net


For comments or questions, please post them on ziendan.com
Copyright © 1999-2009  www.vny2k.com.
All rights reserved.