VNY2K Home -- Daily Vietnam's News Update <<Clickhere


Trangtrước
Trangkế
VNY2K
Tin Thếgiới
Tin ÐôngnamÁ
Tin Lưutrữ
Thamluận

.

Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Thưgiãn
Diễnđàn
 
 

.

TiếngViệt Nhìnlại

Bài của Trịnh Nhật

Anh T. Nh. thanmen, 

Xin chuc anhchi mot nam moi nhieu suckhoe, ankhang, thinhvuong. Cung nhu anh, Dr Hoa cung la Thay cu. Toi cung rat daulong khi nghetin Thay da quadoi. Toi cung camon anh rat nhieu da baotin nay de chungta cung chiaxe. Chac anh con nho khoang giua nam 2000 chungta noi chuyen MT va toi muon nho Thay huongdan cho mot du-an MT. Va anh co noi la lucnay Thay rat ban, khongthe nhan them viec. Lucdo thattinh toi khong hieu la Thay daunang, khongthe lam viec nhieu duoc nua. Thay da radi. Do la mot su matmat lon cho tatca chungta. Anh la nguoi co diemphuc duoc noitiep sunghiep voi Thay. Con toi, toi da chuyennghe nen haunhu quenhan moisu trendoi. 

Tuynhien, rat nhieu khi toi van muon trolai goc xua. Va toi muon trolai bang conduong moi, bang MT. Conduong nay toi se khong di mot minh, ma hyvong la tatca chungta cung di, cung donggop. Conduong nay rat xa, mat rat nhieu thoigian va congsuc, khong lai, khongluong, khong danhvong. Conduong nay hoantoan phucvu cho congdong nguoiViet chungta, khong phanbiet congdong nguoiViet o Haingoai hay o trongnuoc. 

Truockhi chungtoi di VN, chungtoi co nghetin anh di AuChau qua cau chuyen 'so congdong hon so ..'. Chungtoi ve VN 2 thang va o Hanoi 40 ngay. Day la lan dautien chungtoi biet Tet lagi o Hanoi. Ngay Mong 1 Tet luc anh dang lamviec o Toaan, thi toi dang theozoi mot chuongtrinh Khoahoc Kythuat tren dai TV Hanoi, chuongtrinh 'Giaoluu...' chido. Nhando toi bietduoc mot congtrinh 'Nhandang kytu tiengViet'. Congtrinh nay mat gan 10 nam moi ra sanpham. Baygio da co version 2 va giaban rat dat, khoang hon 1,000 USD, toi khongco khanang mua. Congtrinh nay rat coich cho nhung nguoi lamviec ve baochi, thongtin, truyenthanh, truyenhinh, anloat, dichthuat, giaoduc... 

Hiennay trongnuoc ta dang buoclen buocnua, theoloi Chutich hoi Tinhoc VN, la dang nghiencuu phuongphap DOC va NGHE tiengViet. Congtac nay doivoi nuocngoai thi co giatri thuongmai rat lon, nhu hien thay tai cac nuoc vanminh. Tuynhien o nuoc ta thi haunhu khong co thitruong, khong muaban gi duoc. Neu thanhcong, raduoc sanpham thi changmaychoc sanpham se bi giaima, va copy ban day chotroi.

Anh la nguoi co tiengtam, chucvu lon, quenbiet nhieu. Neu anh chiu dung ra leolai, quytu nhung nguoi cung mot sothich, co khanang thichhop, thi chungta se cung lamviec voinhau. Toi cung hieu rang lo cho cuocsong cho giadinh baogio cung la uutien. Cung vi lydo nay neu moinguoi lam motchut, trong khanang cua minh, bietdau 10 nam nua chungta chang ra 'sanpham'. (?) 

Toi moi ve Sydney, va dilam trolai thi duoc thu anh gui tu daunam baotin Thay da mat...

Ch.

 

Anh Ch., 

Launay khongthay tintuc gi cua anh. Lamgi didau? Xemlai lathu ve lamsach tiengViet o Vietnam, toi chuaro ho danglam caigi goila 'dacbiet'? 

Ma sao 'Nhandang kytu tiengViet' (caigi vay?) ban 'mac' den the! Toi hiendang day motlop tiengViet cho sinhvien cap Cunhan o Sydney Uni. Moiday toi co viet vaihang denghi voi SBS lienhe toi tiengViet nhusau: [Lai ammuu du-an ‘muoibai’ (a series of 10 talks) voi detai la ‘TiengViet Nhinlai’ cho SBS Radio. Chuongtrinh cothe ‘lenkhong’ (on air) vao khoang Thang 7 Amlich, khoidau mua VuLan ‘baohieu’, giua nhung tranmua Ngau ‘sutsui’. 

Taisao lai phai nhinlai tiengViet? Lydo: SBS (VietNgu) da co nhung chuongtrinh ankhach nhu ‘TiengViet cho NguoiViet’ (trinhdo cao), ‘TiengAnh cho NguoiViet’ (trinhdo thap), ‘Tuongduong dichthuat TiengAnh tiengViet’ (trinhdo cao), nhung chuaco chuongtrinh tiengViet nhin tu gocdo cua nhung thanhthieunien tiengAnh tiengViet nuavoi (trinhdo trungbinh), cua nhungnguoi noiduoc tiengViet thongthao ma khongco kienthuc ve tiengViet, ve nenvanhoa antang trong ngonngu Me. 

Trongso nhungnguoi nay da co nguoi noirang tiengViet dehoc, cu noira la dung, khongco vanpham, khongcan hoc vanpham. Vaythi ‘vidau nennoi’? ‘TiengViet Nhinlai’ co mucdich ‘tram’ vao lohong kienthuc do!... Loatbai nay cung se thuchien mot cainhin sosanh giua tiengViet va tiengAnh ve mat nguamhoc/amvihoc (amthanh, ngudieu, thanhÇieu), ve mat hinhvihoc (cautruc cua tu), cuphaphoc (cautruc cua cau). Cung se nem mot cainhin sosanh nua ve chuviet, chinhta, phuongngu, tudon, tukep, tulaplay, tutrungdiep, thuctu, hutu ...v...v...

Ngoaira, cung se co nhung cauhoi nhu: Chude (topic) va diende (comment) trong tiengViet khacvoi loinoi dung chungu (subject) va vingu (predicate) nhu thenao? Taisao nguoiViet thich modau cauchuyen bangcach hoi tuoi nguoikhac? Taisao o ngay buoidau gapgo, chungta muon lamquen, thanmat voi nguoikhac bang nhungcauhoi co tinhcach riengtu? Di xamxam vao doitu cua nguoikhac khien ho bi 'shocked'? Taisao khong 'say hello!' bang cau nhanxet ve 'troimua troinang troidep? (comment about the weather)? Taisao cauhoi 'An com chua?' lai duoc ke nhu mot loi chaohoi? Tatnhien la con nhieuchuyen khac de hoi, de traloi. Codieu la cauhoi va cautraloi phai vui, hay, moila va phai thoaman duoc tritomo cua thinhgia.]

Vaihang thongtin anh ro. Co gi la, dienthoai cho toi. Chungta se noi chuyen nhieuhon,anh Chung nhe! Than. 

Nhat. 

 

Trịnh Nhật

Sydney, Tháng 5, 2001

 

 


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT    TRỊNH NHẬT:
   SÁNGTÁC

This website advocates the use of Vietnamese2020 for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 và tiêuchuẩn Vietnamese Unicode vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | Ziendan.net |hocthuat.org | sangtac.com | Han-Viet.com


Copyright © 1999-2009  www.vny2k.com.