VNY2K Homepage


Họcthuật
Việtngữ2020
HánNôm
Từnguyên
Sửký
Vănhoá
Sángtác
Viễnduký
Tuỳbút
TìnhThơ
Diễnđàn
 

Hocthuat.org 
Sangtac.net 
Ziendan.net 
Han-Viet.org 
msool.net 

BÀIVỞ MỚI : Tựalưng Nỗichết - dchph
Khủnghoảng hay Chiếntranh - Nguyễn Cưởng
Ðuổitheo Bóng Nàng Dươngtử Giang - dchph
Từnguyên TiếngNôm Có GốcHán (updated)

Hìnhảnh viễndu


BÚTKÝ VIỄNDU

  THAMLUẬN

 

Bạn có biết...


.. những từ tiếngViệt đượcxem nhiềunhất sauđây đều cóthể có nguồngốc Hán?
cho |  chỗ |  chớ |  chốn |  xác |  lành |  chửi |  quạu |  vui |  quạu | 


 Hãy vàođây để biết thêm! 
Từnguyên HánNôm:


TINTỨC


   TUỲBÚT

Advertisement - Click here for

SFTerracotta.com

Adult decos only


Diễnđàn TiếngViệt
Ýkiến? Phêbình? Vàođây Ziendan.com WWW  VNY2K

   
   HỌCTHUẬT    TRỊNH NHẬT:
   SÁNGTÁC

This website advocates the use of Vietnamese2020 for a better way to  process Vietnamese information.
Sứmạng chính của trangnhà VNY2K.COM là cổvõ cáchviết mới Việtngữ2020 vì đó là conđường hiệnđạihoá tiếngViệt. 
www.vny2k.com | Ziendan.net | hocthuat.org | sangtac.net | Han-Viet.org | msool.net


For comments or questions, please post them on ziendan.com
Copyright © 1999-2009  www.vny2k.com.
All rights reserved.